Занимания по интереси

Занимания по интереси
 
1.Модерно ресторантьорство – ръководител Росен Гиздин
2.Еко-клуб“Зелена планета“ –  ръководител  Надежда Нинова
3.Здравословен начин на живот – ръководител Христина Христова
4. Приложението на математиката в реалния живот –  ръководител инж.Камелия Рамчева
5. Дигитален свят – ръководител Христиан Вътов
6. Креативна кухня – ръководител Иван Иванов

Професионална гимназия Алеко Константинов гр. Мездра © 2020