Учители

Ръководство

–       Директор – инж. Христинка Минова

–       Заместник директор по учебната дейност  – Силвия Нецова

Преподаватели:

 1. инж. Христинка Минова– Директор –Технология на кулинарната продукция
 2. Силвия Нецова– ЗДУД –Английски език 
 3. Валя Цветанова – главен учител – Български език и литература 
 4. Калинка Ванковска – Български език и литература, Руски език
 5. Виолина Маркова – Английски език
 6. Силвия Фенек – Английски език
 7. Камелия Рамчева –  Математика
 8. Христиан Вътов–Ръководител ИКТ
 9. Славея Петрова –  История и цивилизации, Философия
 10. Надежда Нинова–География и икономика, Икономика, Предприемачество
 11. Христина Христова – Химия и ООС, Биология и ЗО, Физика и астрономия 
 12. Христина Стоянова– Физическо възпитание и спорт
 13. инж. Цветана Ценова– Професионална подготовка
 14. инж. Десислава Петкова – Професионална подготовка
 15. Пламен Неновски – Професионална подготовка
 16. Росен Гиздин – Професионлна подготовка
 17. Иван Иванов – Професионална подготовка
 18. Лора Кръстарска – Ресурсен учител
 19. Борислава Лазарова– Ресурсен учител
Професионална гимназия Алеко Константинов гр. Мездра © 2020