Учители

Ръководство

–       Директор – инж. Христинка Минова

–       Заместник директор по учебната дейност  – Силвия Нецова

Преподаватели:

 1. инж. Христинка Минова– Директор –Технология на кулинарната продукция
 2. Силвия Нецова– ЗДУД –Английски език 
 3. Валя Цветанова – главен учител – Български език и литература 
 4. Валентина Вътова – Физика и астрономия
 5. Павлинка Левичкова– Български език и литература, Руски език
 6. Виолина Маркова – Английски език
 7. Силвия Фенек – Английски език
 8. Камелия Рамчева –  Математика
 9. Христиан Вътов–Ръководител ИКТ
 10. Петя Ангелова –  История и цивилизация,Изобразително изкуство, Философия
 11. Надежда Нинова–География и икономика, Икономика, Предприемачество
 12. Христина Христова – Химия и ООС, Биология и ЗО 
 13. Христина Стоянова– Физическо възпитание и спорт
 14. инж. Цветана Ценова– Професионална подготовка
 15. инж. Десислава Петкова – Професионална подготовка
 16. Поля Ненчовска – Професионална подготовка
 17. Росен Гиздин – Професионлна подготовка
 18. Лора Кръстарска – Ресурсен учител
 19. Борислава Лазарова– Ресурсен учител
Професионална гимназия Алеко Константинов гр. Мездра © 2020