Прием

Обявяваме прием в 8 клас за учебната 2023/2024 г.

Балообразуване :

ЗА ПРОФЕСИЯ „РЕСТОРАНТЪОР“
➢ Оценката по БЕЛ от НВО умножена по 2

➢ Оценката по Математика от НВО умножена по 2

➢ Оценката по ХООС и Чужд език (Английски език) от Свидетелството за завършено основно образование

ЗА ПРОФЕСИЯ „ГОТВАЧ“

➢ Оценката по БЕЛ от НВО умножена по 2

➢ Оценката по Математика от НВО умножена по 2

➢ Оценката по БЗО и Технологии и предприемачество от Свидетелството за завършено основно образование


Дейностите  на училищната комисия по приема:

1. Прием на документи:

 – Документи при кандидатстване:       – Заявление по образец на наредба 10 

                                                                 – Свидетелство за Основно образование 

                                                                 – Медицинско свидетелство 

 

2. График на дейностите:

    Етапи

     I етап

 II етап

 III етап

IV етап

работно време

    Подаване на документи

     05-07 юли 

 13-17 юли 

 26-27 юли 

7-8 август

08.00 – 18.00 часа

    Класиране

     до 12 юли 

 до 19 юли 

 до 31 юли 

до 10 август

08.00 – 18.00 часа

    Записване

     13-17 юли 

 20-24 юли 

 01-02 август 

11-14 август

08.00 – 18.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023-2024 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност

 

 1

Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература
  • Математика

Срок

13.06.2023 г.

16.06.2023 г.

 2 

Обявяване на резултатите от тестовете

до 28.06.2023 г. вкл.

 3

Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г. вкл.

 4

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г. вкл.

 5

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 13-17 юли 2023 г. вкл.

 6

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г. вкл.

 7

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 20-24 юли 2023 г. вкл.

 8

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 25 юли 2023 г.

 9 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 26 – 27 юли 2023 г. 

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 31юли 2023 г. 

11

Записване на приетите ученици на трети етап на класирането

 01 – 02 август 2023 г. 

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

13

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

7-8 август 2023 г.

14

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

 до 10 август 2023 г.

15

Записване на учениците на четвърти етап  на класиране

 11-14 август 2023 г.

16

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

 до 16 август 2023 г.

17

Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване

от 17. август 2023 г. 
до 11 септември 2023 г. вкл.

18

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2023 г. вкл.

Професионална гимназия Алеко Константинов гр. Мездра © 2020