Прием

През учебната 2022/2023 година ПГ „Алеко Константинов“ ще осъществи прием след VII клас по следните професии и специалности:

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Степен на професионална квалификация: втора

Без разширено и без интензивно изучаване на Английски език Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по 2 /от НВО/

-Оценката по математика умножена по 2 /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Биология и здравно образование и Технологии и предприемачество

 

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Степен на професионална квалификация: трета Разширено изучаване на Английски език Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по 2 /от НВО/

-Оценката по математика умножена по 2 /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Чужд език (Английски език)

 

Професионална гимназия Алеко Константинов гр. Мездра © 2020