Прием

Прием 2023-2024

Обявяваме прием в 8 клас за учебната 2024/2025 г.

Балообразуване :

ЗА ПРОФЕСИЯ „РЕСТОРАНТЪОР“
➢ Оценката по БЕЛ от НВО умножена по 2

➢ Оценката по Математика от НВО умножена по 2

➢ Оценката по ХООС и Чужд език (Английски език) от Свидетелството за завършено основно образование

ЗА ПРОФЕСИЯ „ГОТВАЧ“

➢ Оценката по БЕЛ от НВО умножена по 2

➢ Оценката по Математика от НВО умножена по 2

➢ Оценката по БЗО и Технологии и предприемачество от Свидетелството за завършено основно образование


Дейностите  на училищната комисия по приема:

1. Прием на документи:

– Документи при кандидатстване:       – Заявление по образец на наредба 10 

– Свидетелство за Основно образование

– Медицинско свидетелство

2. График на дейностите:

    Етапи      I етап  II етап  III етап IV етап работно време
    Подаване на документи      08-10 юли  13-17 юли  26-29 юли 7-8 август 08.00 – 18.00 часа
    Класиране      до 13 юли  до 19 юли  до 31 юли до 10 август 08.00 – 18.00 часа
    Записване      15-17 юли  22-24 юли  31 юли-01 август 11-14 август 08.00 – 18.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023-2024 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност
 1 Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература
  • Математика
Срок:10.06.2024 г.12.06.2024 г.
 2 Обявяване на резултатите от тестовете до 28.06.2024 г. вкл.
 3 Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г. вкл.
 4 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2023 г. вкл.
 5 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  13-17 юли 2023 г. вкл.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г. вкл.
 7 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  20-24 юли 2023 г. вкл.
 8 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  25 юли 2023 г.
 9 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  26 – 27 юли 2023 г.
10 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране  31юли 2023 г.
11 Записване на приетите ученици на трети етап на класирането  01 – 02 август 2023 г.
12 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г.
13 Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 7-8 август 2023 г.
14 Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране  до 10 август 2023 г.
15 Записване на учениците на четвърти етап  на класиране  11-14 август 2023 г.
16 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране  до 16 август 2023 г.
17 Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване от 17. август 2023 г.
до 11 септември 2023 г. вкл.
18 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2023 г. вкл.