Занимания по интереси

1.Модерно ресторантьорство – ръководител Росен Гиздин
2.Еко-клуб“Зелена планета“ –  ръководител  Надежда Нинова
3.Здравословен начин на живот – ръководител Христина Христова
4.Опознай изкуствения интелект – ръководител Христиан Вътов
5.Креативна кухня – ръководител Иван Иванов

Програма за занимания по интереси за учебната 2023/2024 година