Учители

Ръководство:

Директор – инж. Христинка Минова

Заместник-директор по учебната дейност  – Силвия Нецова

Преподаватели:

1.инж. Христинка Минова–Технология на кулинарната продукция

2.Силвия Нецова– ЗДУД –Английски език 

3.Валя Цветанова – главен учител – Български език и литература 

4.Калинка Ванковска – Български език и литература, Руски език

5.Виолина Маркова – Английски език

6.Силвия Фенек – Английски език

7.Камелия Рамчева –  Математика

8.Христиан Вътов–Ръководител ИКТ

9.Росица Кулинска  –  История и цивилизации, Философия

10.Надежда Нинова–География и икономика, Икономика, Предприемачество

11.Христина Христова – Химия и ООС, Биология и ЗО, Физика и астрономия 

12.Христина Стоянова– Физическо възпитание и спорт

13.инж. Цветана Ценова– Професионална подготовка

14.инж. Десислава Петкова – Професионална подготовка

15.Петър Марков – Професионална подготовка

16.Росен Гиздин – Професионлна подготовка

17.Иван Иванов – Професионална подготовка

18.Лора Кръстарска – Ресурсен учител

19.Борислава Лазарова– Ресурсен учител